MANIPUR AMATEUR BOXING ASSOCIATION

Ordinary Member

Yumkhaibam Dorenkumar Singh

Malom Tuliyaima

Imphal-West

7005854933

Y. Rishikanta

Uripok Achom Leikai

Imphal-West

7005861265

Y. Chaoba Meetei

Thoubal

Imphal west

7628818854

Wangkheimayum Opendra

Wangkhei Khunou

Imphal East

9862986641

Wangkheimayum Cartar Singh

Wangkhei Khunou Near Citizen' Club

Imphal east

9612906994

Waihengbam Joyshree Devi

Thangmeiband Lairenhanjabam Leikai

Imphal West

9366494980

W.Premkumar

Nongada Makha Leikai

Imphal east

7085791347

W. Olendro Singh

Wangkhei

Imphal west

9206123855

Thokchom Romesh Singh

Thangmeiband Sinam Leikai

Imphal-West

7005561339

Thokchom Ratan

Ningomthong Kitnapanung

Imphal east

8837481315

THOKCHOM JITEN SINGH

KHOIJUMAN MANING LEIKAI

BISHNUPUR

9615508498

Thiyam Phalguni Singh

Keisampat Laimajam Leikai

Imphal West

9402705958

Thiyam Devendro

Uripok Tourangbam Leikai

Imphal-West

8787363698

Th. Sanatomba

Chingtham Maning Leikai

Thoubal

8415011420

Th. Nabakumar

Wangkhei

Imphal East

na

T. Sobhachandra Singh

Balaram Khul Mamang Leikai, Nambol

Bishnupur

8131006427

SOUBAM MARCUS SINGH

SEGA ROAD KHWAIRAKPAM LEIKAI

Imphal-West

8974471552

Soubam Manihar

Sega Road

Imphal west

8414809772

Sorokhaibam Dhanabir Singh

New Checkon

Imphal east

7005407810

Somorjit Salam

Thangmeiband Hijam Leikai

Imphal-West

9856155451,94360216

Somorendro Thangjam

Thangmeiband Lairen Hanjaba Leikai

Imphal-West

7005203188

Sh. Dipakkumar Sharma

Nambol Awang Leikai

Bishnupur

9612537827

Saklemba Rajkumar

Sagolband Bijoy Govinda, Imphal

Imphal West

8974550435

Sachidananda SOIBAM

Kwakeithel Ningthemkol F.C.I. Road.

Imphal-West

9436652542

S. Surchandra Singh

Khajiri Mamang Leikai

Imphal west

7005598876

S. Debeshwor

Nongada

Imphal west

8732001070

S. Chandrakanta

Lamphel

Imphal west

7640965918

R.K Thoirensana

Soibam Leikai

Imphal East

7005802127

R.K Bijuli

Soibam Leikai

Imphal East

8794759813

R.K. Ningthemsana

Thangmeiband Meisnam Leikai

Imphal-West

9612159033

R.k. Jayananda Singh

Thangmeiband Lourungpurel Leikai

Imphal-West

9774774945

Ph. Sanabiten

Nongada Makha Leikai

Imphal east

NA

Oinam Olendro Singh

Chingamakha

Imphal East

na

Oinam Bhogendra

Wangkhei Khunou

Imphal East

9862008837

O. Khetrajit Meetei

Soibam Leikai

Imphal East

7005214356

O. Chandeshwor Meetei

Soibam Leikai

Imphal East

8730071283

Nongthombam. Ranbir Meetei

Keishampat Keisham Leikai

Imphal-West

na

Ningthoujam Sangita Devi

Awang Segmai

Imphal-West

7005092675

Ngangbam Norenkumar Singh

Thangmeiband Kabrambam Leikai

Imphal-West

9612254764

Ng. Basanta Singh

Kongba Nongthombam Leikai

Imphal east

6909586845

N. Subhas Singh

Patsoi

Imphal east

9774422251

N. Shivadas Singh

Yaiskul

Imphal west

9436448717

N. Nonganba Singh

Khangabok Part III Tangkha Leikai

Thoubal

9738338459

N. Naba Singh

Nagamapal

Imphal West

8974002911

N. Boycha Singh

Yaiskul

Imphal west

7005462287

N. Bilash Singh

Samaram Mamang Leikai

Thoubal

8787495760

N. Angamba Singh

Sagolband Thingom Leikai Near Communaty Hall

Imphal-West

NA

Moirangthem Nandakumar

Kongba Bazar Laikhuram Leirak

Imphal east

9436030326

MOIRANGTHEM Bojen Singh

Laipham Khunou Mamang Leikai

Imphal east

8787605193

Md. Yaima Khan

Hiyangthang Pallak

Imphal-West

8974412251

Longjam Dhanachandra Singh

Sawombung Gate

Imphal East

8974728180

Leisangthem Indrakumar Singh

Thangmeiband Sinam Leikai

Imphal-West

9856217014

Laishram Sana Meitei

Lamding Chirapur

Thoubal

8729901080

Laishram Pradeep

Purana Bazar

Imphal East

na

LAIMUJAM DIPEN SINGH

LAMDING,WANGJING

THOUBAL

8729801687

L. Chitaranjan

Thangmeiband

Imphal west

7002117692

Kshetrimayum Lalitbabu Singh

Khongman East Zone-lll

Imphal east

9612289102

Kongbrailatpam Arundev Sharma

Khurai Kongpal Sajor Leikai

Imphal East

9436282253

Koijam Klingbishnu Singh

Thangmeiband Meisnam Leikai

Imphal-West

9612000833

Kh. Premkanta Singh

Khurai Kongpal Laishram Leikai

Imphal east

7005156380

Kh. Menjor Mangang

Khangabok Awang Leikai Part-1

Thoubal

na

Kh. Labango Singh

Nambol Laitonjam Ward no. 5

Bishnupur

9366233213

Keisham Inaobi Singh

Thambalkhong

Imphal East

9366623061

Karong Thangrengkhup Kom

Khoirentak Khuman, Khoirentak

Churachandpur

8731942030

Karam Bono Singh

Khagempali Panthak Nganapithong Mamang

Imphal-West

7005837221

Irungbam Nandeshwar Singh

Thangmeiband Yumnam Leikai

Imphal-West

9774484850

Haobam Premkumar Singh

Soibam Leikai

Imphal East

9774468051

Gurumayum Manglem

Wangkhei Khunou

Imphal East

9856137367

Gurumayum Guneshwor

Wangkhei Khunou

Imphal East

9862102852

DR THIYAM ARUNKUMAR SINGH

URIPOK NINGTHOUKHONGJAM LEIKAI

Imphal-West

9774721032

DR RAJKUMAR RASHBIHARI SINGH

PURANA RAJBARI NONGMEIBUNG

IMPHAL EAST

7005800461

Dr. Yengkhom Rameshwor Singh

Thoubal Haokha Maning Leikai

Thoubal

8414880122

DR. THANGJAM SOMORENDRA SINGH

WANGKHEI THANGJAM LEIKAI

IMPHAL EAST

9862491514

Dr. T. Hemchand Singh

Keishampat Kangabam Leikai

Imphal-West

9402881299

DR. OKRAM HERAMOT SINGH

THOUBAL

THOUBAL

9862739601

Dr. Nongthombam Suraj kumar

Kwakeithel Konjeng Leikai

Imphal-West

6009072890

Dr. Ningthoujam Kumarjit Singh

Bamon Leikai Mange Makhong

Imphal east

9366422770

Dr. Ningthoujam Bhubon Singh

Thangmeiband Hijam Leikai

Imphal-West

7005634322

Dr. Nameirakpam Binabon Sibgh

Chingamakha Yanglem Leikai Singjamei

Imphal-West

9774266068

Dr. M. Phalguni Singh

Khamnam leirak Moirang Hanuba

Imphal West

7005098095

Dr. Konsam Surjit

Khurai Konsam Leikai

Imphal east

9862983562

Dr. Khwairakpam Hemanta Meetei

Bashikhong Wangkhei Loumanbi Singh

Imphal East

9436273946

DR. KHARIBAM PAIKHOMBA SINGH

URIPOK LAIKHUREMBI LEIRAK

Imphal-West

9612900438

Dr. khaidem Deba Singh

Lillong Chajing Mairengkhong

Imphal-West

9862278392

Dr. Haobijam Nirendrakumar

Thangmeiband Lairenhanjaba Near Fishery Gate

Imphal-West

8131855346

DR. GANGMEI ANGAM

DIMDAILONG SANJENTHONG

IMPHAL EAST

7005637704

Dhaljit Thiyam

Tera

Imphal west

9856213731

BRAJABASHIMAYUM DEVACHAKRAPANI SHARMA

PISHUM THONG NINGOM LEIRAK

Imphal-West

8257881130

AYEKPAM IBOMCHA SINGH

KONBA NONGTHOMBAM LEIKAI GANGAPAT,

IMPHAL EAST

8131879280

Aheibam Lokendro Singh

Nambol Sabal Leikai,

Bishnupur

9402882044

Abdul Hafeez

Hatta

Imphal East

9366659317

Sinam Haridas Singh

Chingmeirong West

Imphal-West

NA

Sapam Bijaya Devi

Lalambung Makhong Takhellambam Leikai

Imphal West

na

Dolly Rajkumari

Thangmeiband Thingel Leikai

Imphal West

8974349726

N. Nandakishor Singh

Nongmeibung

Imphal East

na

Mutumcha Ranjit

Nongmeibung

Imphal East

na

Wangkheirakpam Kuber

Nongmeibung

Imphal East

na

Th. Haricharan

Nongmeibung

Imphal East

na

Mutum Sabangouba

Nongmeibung

Imphal East

na

Yumkham Irabot Singh

Porompat Ayangpali Road, Wangkhei

Imphal East

N A

Khoibi Salam

Sagolband Sayang Kurao Makhong

Imphal West

na

Nambram Apanba

Nongmeibung

Imphal East

na

N. Kunjaraj

Nongmeibung

Imphal East

na

Konjengbam Chaoba

Nongmeibung

Imphal East

na

Haobam Babudhon Singh

Khurai Ahongei

Imphal East

na

Lairenmayum Boboy Singh

Khurai Ahongei

Imphal East

na

Wahengbam Ibopishak

Porompat 2nd road

Imphal East

na

M. Maringa

Ragailons

Imphal East

na

Kshetrimayum Chaoba Singh

Nongmaibung

Imphal East

na

Thingom Lokhen

Chingamakha

Imphal East

na

Leishram Shantikumar

Paona Bazar

Imphal East

na

M. Robindro Singh

Yaiskul

Imphal East

9366549104

T. Ranjit Singh

Singjamei

Imphal East

9862638521

Ngangbam Rabikumar Singh

Yaiskul

Imphal East

9402776937

Chongtham Jayanta Singh

Keishamthong

Imphal East

na

M. Robindro Singh

Keishamthong

Imphal East

na

M. Tomba Singh

Salam Leikai

Imphal East

na

Thingbaijam Inao Singh

Irom Pukhri Mapal

Imphal East

na

S. Nando Singh

Uripok

Imphal East

na

R.K Sanahal Singh

Singjamei

Imphal East

na

Nongthombam Maipak

Naoremthong

Imphal East

na

Yumkham Prembabu Singh

Soibam Leikai

Imphal East

na

Maibam Dhana Singh

Soibam Leikai

Imphal East

na

Mangsatabam Ojit Meetei

Soibam Leikai

Imphal East

na

Mangsatabam Sanalanbi

Soibam Leikai

Imphal East

na

Nongthomba Rajindra Kumar

Soibam Leikai

Imphal East

na

Soibam Sadananda

Soibam Leikai

Imphal East

na

Khoirom Roshan

Soibam Leikai

Imphal East

9774422132

R.K Sudhir Singh

Soibam Leikai

Imphal East

na

Hanjabam Ibohal Sharma

Soibam Leikai

Imphal East

na

M. Dhanindra

Soibam Leikai

Imphal East

na

Kh. Mani Singh

Soibam Leikai

Imphal East

na

Sapam Surachandra

Soibam Leikai

Imphal East

na

Takhellambam Gogo

Soibam Leikai

Imphal East

9378077179

Jibankumar Laishram

Soibam Leikai

Imphal East

na

Md. Goroba

Hatta

Imphal East

na

Lourembam Joykumar

Ayang pally thangjam leirak

Imphal East

na

Laishram Ramdas

Ayang pally thangjam leirak

Imphal East

na

Yumlembam Rajendra

Thangapat Mapal

Imphal East

na

Sarangthem Ranjit

Thambalkhong

Imphal East

na

Md. Jabbar shah

Khergao

Imphal East

na

Adbul Manan khan

Khergao

Imphal East

na

L. Manglam Singh

Kongpal

Imphal East

na

R.K Surchand

Purana Bazar

Imphal East

na

P.R Gongmei

Dewlahland

Imphal East

na

Shanglakpam Shantikumar

Wangkhei Khunou

Imphal East

na

Ngangbam Dinamani

Wangkhei Khunou

Imphal East

8837232992

Angom Ranbir Singh

Wangkhei Khunou

Imphal East

na

Konjengbam Kunjakishwor

Wangkhei Khunou

Imphal East

na

Ningthoujam Anand Singh

Wangkhei Khunou

Imphal East

700543904

Oinam Shamn

Wangkhei Khunou

Imphal East

na

K.G Joy

Tamenglong

na

na

K. Ibobi

Konjeng Poila Leikai

na

na

H. Priyokumar Singh

Konjeng Poila Leikai

na

na

Mayengbam Kunjo Singh

Makhong takellambam leikai

na

na

Y. Romola Devi

Keishamthong

Imphal East

na

R.K Gourakumar

Khurai

na

na

Ch. Rajen Singh

Sangaiporou

Imphal West

na

S. Inaobi

Sega Road

na

na

Th. Gambhir Singh

Sagolband Tera Sapam Leirak

Imphal West

na

T. Surchand Singh

Koirengei Bazar

na

na

S. Suresh Singh

Sagolband Sayang Kurao Makhong

Imphal West

na

K. Indrajit

Wangkhei Mayum Leirak

Imphal west

na

Y. Chingkheilumba

Chingmeirong

Imphal west

9612135992

K. Premchand

Sega Road

Imphal west

6909018353

L. Sachimohon

Sagolband Meino Leirak

Imphal east

na

L. Rajen Singh

Koirengei Bazar

Imphal west

na

Dr. Y. Ratankumar

Keisampat

Imphal west

na

T. Dolkishwor

Nagamapal

Imphal west

na

G. Ram Kumar

Nagamapal

Imphal west

na

K. Premeshwor

Thangmeiband

Imphal west

9077454417

Ph. Krisnagopal

Sega Road

Imphal west

na

S. Samungou Singh

Uripok

Imphal East

na

Laishram Shantikumar

na

na

na

Hanjabam Ibohal Sharma

na

na

na